Våra tjänster

Sedan uppstarten av Expressbolaget Budservice i Helsingborg AB har vi haft en trevlig resa med fantastiska arbetare som hjälpt kunder med transport runtom i Skåne och övriga delar av landet. Vi är främst inriktade på bud- och transporttjänster av alla dess slag. Tack vare vår utbildade och certifierade personal kan vi erbjuda garantileveranser inom 24 timmar samt direkttransport med mycket kort varsel. Vi arbetar mot såväl privatkunder som företag och vi tar oss an alla volymer av uppdrag, stora som små.

Inom området transport erbjuder vi våra kunder:

  • Bohags- och företagsflyttningar
  • Kyltransporter
  • Frystransporter
  • Värmetransporter
  • ADR (transport av farligt och känsligt gods)
  • Skräddarsydda transportlösningar, slingor utefter ditt företags behov

Vi kan ge garantier

För många av våra kunder gäller inget annat än att deras varor och gods levereras snabbt, säkert och i tid. Svarar vi inte upp mot det så tycker inte vi att vi gör vårt jobb. Lyckligtvis är vi alltid framgångsrika i vårt dagliga arbete och svarar alltid upp mot vad vi utlovar. Mot bakgrund av detta kan vi gå ut öppet och ge garantier att vi till exempel skall kunna levererar varor inom 24 timmar. Detta är ett av skälen till att våra kunder varit lojala i så många år. Vi kan ge garantier och därför blir vi automatiskt ett betrott alternativ inom bud och transport.

Övriga tjänster

Vi befinner oss i en expansionsfas och har redan breddat vårt tjänsteutbud med personaluthyrning som är mycket eftertraktad tjänst idag. Sedan tidigare erbjuder vi också lagerhållning och bilförsäljning av begnade fordon,

Hör av dig till oss om du vill veta mer om våra tjänster och priser.